మంత్రి విడదల రజిని

  • Home
  • ‘గుంటూరు అభివృద్ధికి వేగంగా అడుగులు’

మంత్రి విడదల రజిని

‘గుంటూరు అభివృద్ధికి వేగంగా అడుగులు’

Mar 4,2024 | 00:30

గుంటూరు జిల్లా ప్రతినిధి: గుంటూరు నగరాన్ని పూర్తి స్థాయిలో తీర్చి దిద్దుతున్నామని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి విడదల రజిని తెలిపారు. గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గం 18వ…