మఠం స్థలంలో ఆక్రమణల తొలగింపు

  • Home
  • మఠం స్థలంలో ఆక్రమణల తొలగింపు

మఠం స్థలంలో ఆక్రమణల తొలగింపు

మఠం స్థలంలో ఆక్రమణల తొలగింపు

Feb 13,2024 | 00:00

మఠం స్థలంలో ఆక్రమణల తొలగింపుప్రజాశక్తి-తిరుపతి(మంగళం)శ్రీ స్వామి హథీరాంజీ మఠానికి చెందిన స్థలంలో నగరంలోని చిరు వ్యాపారులు అనుమతులు లేకుండా దుకాణాలను ఏర్పాటు చేసుకొన్నారని, భవిష్యత్తులో మఠం భూమికి…