మత్స్యకారులకు నిత్యావసరాలు పంపిణీ

మత్స్యకారులకు నిత్యావసరాలు పంపిణీ

Dec 20,2023 | 23:18

ప్రజాశక్తి-శింగరాయకొండ : మండల పరిధిలోని పాకల గ్రామంలో సముద్ర తీరం వద్ద నివసిస్తున్న నిరుపేద కుటుంబాలకు మానవత మండల శాఖ ఆధ్వర్యంలోబుధవారం నిత్యావసరాలు అందజేశారు. నిరుపేద మత్స్యకారులకు…