మన్యంలో భవిష్యత్తుకు గ్యారెంటీ

  • Home
  • మన్యంలో భవిష్యత్తుకు గ్యారెంటీ

మన్యంలో భవిష్యత్తుకు గ్యారెంటీ

మన్యంలో భవిష్యత్తుకు గ్యారెంటీ

Dec 7,2023 | 21:53

ప్రజాశక్తి-సీతంపేట : టిటుకపాయి పంచాయతీ పరిధిలోని కుసుమరు, టిటుకుపాయి, టిటుకుపాయిగూడ గ్రామాల్లో టిడిపి నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జి నిమ్మక జయకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో గురువారం బాబు షూరిటీ – భవిష్యత్తుకు…