మరో ఇద్దరికి గాయాలు ప్రజాశక్తి – పోలవరం              ఆటో

  • Home
  • ట్రాక్టర్‌, ఆటో ఢకొీని మహిళ మృతి

మరో ఇద్దరికి గాయాలు ప్రజాశక్తి - పోలవరం              ఆటో

ట్రాక్టర్‌, ఆటో ఢకొీని మహిళ మృతి

Feb 11,2024 | 17:54

మరో ఇద్దరికి గాయాలు ప్రజాశక్తి – పోలవరం ఆటో, ట్రాక్టర్‌ ఢకొీని ఒక మహిళ మృతి చెందింది. ఇద్దరు తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. ఈ ఘటన శనివారం రాత్రి…