మరో సామూహికానికి సన్నాహాలు

  • Home
  • మరో సామూహికానికి సన్నాహాలు

మరో సామూహికానికి సన్నాహాలు

మరో సామూహికానికి సన్నాహాలు

Dec 7,2023 | 22:26

ఆమదావలస : గాజులకొల్లివలస లేఅవుట్‌లో అసంపూర్తిగా ఉన్న ఇళ్లు రెండో విడతలో 15,659 గృహాలు ప్రారంభం ఫిబ్రవరి నెలాఖరుకు పూర్తి చేయాలని ఆదేశం గృహ నిర్మాణాలకు సంబంధించి…