మర్లగూడెం పేదల భూ సమస్యను పరిష్కరిస్తాం – ఐటిడిఎ పిఒ సూర్యతేజ

  • Home
  • మర్లగూడెం పేదల భూ సమస్యను పరిష్కరిస్తాం – ఐటిడిఎ పిఒ సూర్యతేజ

మర్లగూడెం పేదల భూ సమస్యను పరిష్కరిస్తాం - ఐటిడిఎ పిఒ సూర్యతేజ

మర్లగూడెం పేదల భూ సమస్యను పరిష్కరిస్తాం – ఐటిడిఎ పిఒ సూర్యతేజ

Dec 20,2023 | 21:34

ప్రజాశక్తి కథనానికి స్పందన ఫలించిన గిరిజనుల పది రోజుల దీక్షలు           బుట్టాయగూడెం:మర్లగూడెంలోని భూసమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతూ గిరిజనులు పది రోజులుగా…