.మలేరియా కార్మికుల

  • Home
  • .మలేరియా కార్మికులను పర్మినెంట్‌ చేయాలి

.మలేరియా కార్మికుల

.మలేరియా కార్మికులను పర్మినెంట్‌ చేయాలి

Feb 8,2024 | 23:48

ప్రజాశక్తి -గాజువాక : జివిఎంసి మలేరియా విభాగంలో పనిచేస్తున్న కార్మికులను పర్మినెంట్‌ కార్మికులుగా గుర్తించి, వారికి ప్రభుత్వపరంగా ప్రయోజనాలను కల్పించాలని జివిఎంసి కాంట్రాక్ట్‌ వర్కర్స్‌ యూనియన్‌, గాజువాక…