మహిళలను కించపరిచేవారిపై చర్యలు తీసుకోవాలి : కాంగ్రెస్‌

  • Home
  • మహిళలను కించపరిచేవారిపై చర్యలు తీసుకోవాలి : కాంగ్రెస్‌

మహిళలను కించపరిచేవారిపై చర్యలు తీసుకోవాలి : కాంగ్రెస్‌

మహిళలను కించపరిచేవారిపై చర్యలు తీసుకోవాలి : కాంగ్రెస్‌

Feb 6,2024 | 20:53

కాంగ్రెస్‌ పార్టీలోకి మహిళలను ప్రజాశక్తి-మదనపల్లి స్థానిక కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కార్యాలయంలో మదనపల్లి నియో జకవర్గం నాయకులు ఎస్‌.రెడ్డీ సాహెబ్‌ ఆధ్వర్యంలో నీరుగట్టివారిపల్లినకు చెందిన మహిళలు మంగళవారం కాంగ్రెస్‌…