మహిళా చైతన్య కళాశాల 29వ వార్షికోత్సవ వేడుక

  • Home
  • విద్యతోనే మహిళా సాధికారత

మహిళా చైతన్య కళాశాల 29వ వార్షికోత్సవ వేడుక

విద్యతోనే మహిళా సాధికారత

Dec 3,2023 | 00:25

 ప్రజాశక్తి -గాజువాక : మహిళలందరూ విద్యలో రాణిస్తే దేశ ప్రగతితో పాటు, మహిళా సాధికారత కలుగుతుందని, చదువుకున్న స్త్రీ ఇంటికి వెలుగవుతుందని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ లా కాలేజీ…