మాచర్ల్ల:

  • Home
  • మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంకటదాసు 

మాచర్ల్ల:

మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంకటదాసు 

Jan 31,2024 | 23:27

మాచర్ల్ల: మాచర్ల మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌గా డి . వెంకటదాసు బుధవారం సాయంత్రం పదవీ బాధ్య తలు చేపట్టారు. నంద్యాల మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌గా పనిచేస్తూ బదిలీపై మాచర్ల కమి షనర్‌గా…