మాతాశిశు మరణాల నివారణకు చర్యలు

  • Home
  • మాతాశిశు మరణాల నివారణకు చర్యలు

మాతాశిశు మరణాల నివారణకు చర్యలు

మాతాశిశు మరణాల నివారణకు చర్యలు

Dec 6,2023 | 20:36

సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న కలెక్టర్‌ శ్రీకేష్‌ లాఠకర్‌ కలెక్టర్‌ శ్రీకేష్‌ లాఠకర్‌ ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ మాతా శిశు మరణాల నివారణకు సమిష్టిగా కృషి చేయాలని కలెక్టర్‌…