మామిడి కొమ్మా..పూత ఏదమ్మా

  • Home
  • మామిడి కొమ్మా..పూత ఏదమ్మా

మామిడి కొమ్మా..పూత ఏదమ్మా

మామిడి కొమ్మా..పూత ఏదమ్మా

Feb 9,2024 | 21:27

మల్లెపూలతో సింగారించినట్లుగా పచ్చన మామిడి చెట్లు పూతతో కళకళలాడుతూ కనిపించాల్సిన కాలమిది. రకాలు..చెట్ల వయసు ఆధారంగా నవంబరు నుంచి డిసెంబరు నెలాఖరు వరకు పూత పట్టాలి. జనవరిలో…