మా సమస్యలు పట్టించుకోరా..?

  • Home
  • మా సమస్యలు పట్టించుకోరా..?

మా సమస్యలు పట్టించుకోరా..?

మా సమస్యలు పట్టించుకోరా..?

Dec 1,2023 | 23:56

బూర్జ : అయ్యవారిపేటలో గోతులు దాటుతున్న స్పీకర్‌ సీతారాం స్పీకర్‌ను నిలదీసిన అయ్యవారిపేట గ్రామస్తులు ప్రజాశక్తి – బూర్జ, పొందూరు గ్రామానికి సరైన రోడ్డు సౌకర్యం లేదని,…