‘మిచౌంగ్‌’ కలవరం

  • Home
  • ‘మిచౌంగ్‌’ కలవరం

'మిచౌంగ్‌' కలవరం

‘మిచౌంగ్‌’ కలవరం

Dec 3,2023 | 23:56

* అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు నేడు స్పందన రద్దు ప్రజాశక్తి- శ్రీకాకుళం ప్రతినిధి మిచౌంగ్‌ తుపాను ప్రభావంతో జిల్లాలో ఆదివారం ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారింది. ఆకాశం మేఘావృతమైంది.…