‘మిచౌంగ్‌’ గుబులు

  • Home
  • ‘మిచౌంగ్‌’ గుబులు

'మిచౌంగ్‌' గుబులు

‘మిచౌంగ్‌’ గుబులు

Dec 2,2023 | 21:19

వరి కుప్పలను పెడుతున్న రైతులు మూడు రోజుల పాటు వర్ష సూచన కళ్లాల్లోనే ధాన్యం తుపాను హెచ్చరికతో అన్నదాతల్లో ఆందోళన అధికారులతో కలెక్టర్‌ టెలీ కాన్ఫరెన్స్‌ కలెక్టరేట్‌లో…