మిచౌంగ్‌ తుపాను కలెక్టర్ల సమీక్ష పునరావాసం

  • Home
  • ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరుగకుండా చర్యలు

మిచౌంగ్‌ తుపాను కలెక్టర్ల సమీక్ష పునరావాసం

ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరుగకుండా చర్యలు

Dec 5,2023 | 23:46

ప్రజాశక్తి-గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లా : మిచౌంగ్‌ తుపాను ప్రభావం వల్ల ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరుగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లా…

ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరుగకుండా చర్యలు

Dec 5,2023 | 23:46

ప్రజాశక్తి-గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లా : మిచౌంగ్‌ తుపాను ప్రభావం వల్ల ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరుగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లా…