మిచౌంగ్‌ తుఫాన్‌తో అప్రమత్తంగా ఉండాలి

  • Home
  • మిచౌంగ్‌ తుఫాన్‌తో అప్రమత్తంగా ఉండాలి

మిచౌంగ్‌ తుఫాన్‌తో అప్రమత్తంగా ఉండాలి

మిచౌంగ్‌ తుఫాన్‌తో అప్రమత్తంగా ఉండాలి

Dec 4,2023 | 19:34

ప్రజాశక్తి-వీరబల్లి మండలంలోని ప్రజలు మిచౌంగ్‌ తుఫాన్‌తో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎంపిడిఒ మల్లీశ్వరి, ఇఒపిఆర్‌డి రామచంద్రారెడ్డిలు తెలిపారు. సోమవారం ఎంపిడిఒ కార్యాలయంలో పంచాయతీ కార్యదర్శులతో మిచౌంగ్‌ తుఫాన్‌ ప్రభావం…