మిచౌంగ్‌ ప్రభావం ఎంత

  • Home
  • మిచౌంగ్‌ ప్రభావం ఎంత

మిచౌంగ్‌ ప్రభావం ఎంత

మిచౌంగ్‌ ప్రభావం ఎంత

Dec 3,2023 | 21:06

ప్రభావంప్రజాశక్తి – కడప ప్రతినిధిజిల్లాలో మిచౌంగ్‌ తుఫాన్‌ ప్రభావం నామమాత్రంగా కనిపిస్తోంది. రెండ్రోజుల కిందటి నుంచి ఆకాశం మేఘావృతమైంది. మొదటిరోజు శనివారం ఉదయం ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది…