మిల్లెట్‌ కేక్‌ తయారీపై శిక్షణ

  • Home
  • మిల్లెట్‌ కేక్‌ తయారీపై శిక్షణ

మిల్లెట్‌ కేక్‌ తయారీపై శిక్షణ

మిల్లెట్‌ కేక్‌ తయారీపై శిక్షణ

Nov 24,2023 | 21:14

ప్రజాశక్తి – చింతకొమ్మదిన్నె ఏరువాక కేంద్రం ఊటుకూరు ఆత్మ, కడప వారి సహకారంతో చిరుధాన్యాల విలువ జోడింపు నైపుణ్య శిక్షణా కార్యక్రమంలో కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో మూడవ…