ముందు ధాన్యం మిల్లులకు చేర్చండి : కలెక్టర్‌

  • Home
  • ముందు ధాన్యం మిల్లులకు చేర్చండి : కలెక్టర్‌

ముందు ధాన్యం మిల్లులకు చేర్చండి : కలెక్టర్‌

ముందు ధాన్యం మిల్లులకు చేర్చండి : కలెక్టర్‌

Dec 5,2023 | 21:25

ప్రజాశక్తి – పెదపాడు ధాన్యం తరలించే అవకాశాలున్న చోట ఆలస్యం చేయకుండా తక్షణం మిల్లులకు చేర్చాలని కలెక్టర్‌ ప్రసన్న వెంకటేష్‌ రైతులకు సూచించారు. మండలంలోని సీతారామపురం, వట్లూరు…