ముంపు ప్రాంతాల పరిశీలన

  • Home
  • ముంపు ప్రాంతాల పరిశీలన

ముంపు ప్రాంతాల పరిశీలన

ముంపు ప్రాంతాల పరిశీలన

Dec 4,2023 | 00:03

ముంపు ప్రాంతాల పరిశీలనప్రజాశక్తి -రేణిగుంట : మిచౌంగ్‌ తుపాన్‌ ప్రభా వంతో కురిసిన భారీ వర్షా లకు పట్టణంలో వాగు లు వంకలు పొంగి పొర్లు తున్నాయి.…