ముగిసిన ఃఆడుదాం ఆంధ్రః జిల్లాస్థాయి పోటీలు

  • Home
  • ముగిసిన ఃఆడుదాం ఆంధ్రః జిల్లాస్థాయి పోటీలు

ముగిసిన ఃఆడుదాం ఆంధ్రః జిల్లాస్థాయి పోటీలు

ముగిసిన ఃఆడుదాం ఆంధ్రః జిల్లాస్థాయి పోటీలు

Feb 3,2024 | 22:56

ముగిసిన ఃఆడుదాం ఆంధ్రః జిల్లాస్థాయి పోటీలుప్రజాశక్తి- చిత్తూరుఅర్బన్‌: యువతలో క్రీడాస్ఫూర్తిని పెంపొందించేందుకు, క్రీడాప్రతిభను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆడుదాం ఆంధ్ర ఆటలపోటీల ద్వారా వెలికి తీస్తున్నదని జిల్లా జాయింట్‌…