ముగ్గురు విద్యార్థుల అదృశ్యంతల్లి ఫిర్యాదుతో పొలీసులు కేసు నమోదు

  • Home
  • ముగ్గురు విద్యార్థుల అదృశ్యంతల్లి ఫిర్యాదుతో పొలీసులు కేసు నమోదు

ముగ్గురు విద్యార్థుల అదృశ్యంతల్లి ఫిర్యాదుతో పొలీసులు కేసు నమోదు

ముగ్గురు విద్యార్థుల అదృశ్యంతల్లి ఫిర్యాదుతో పొలీసులు కేసు నమోదు

Dec 6,2023 | 22:27

ముగ్గురు విద్యార్థుల అదృశ్యంతల్లి ఫిర్యాదుతో పొలీసులు కేసు నమోదుప్రజాశక్తి -తిరుమల: తిరుమలోని స్థానిక ఆర్బీసీ సెంటర్‌కు చెందిన ముగ్గురు చిన్నారు లు బుధవారం మధ్యా హ్నం అదశమయ్యారు.…