మున్సిపల్‌ కార్మికులకు ఇళ్లస్థలాలు ఇవ్వాలి

  • Home
  • మున్సిపల్‌ కార్మికులకు ఇళ్లస్థలాలు ఇవ్వాలి

మున్సిపల్‌ కార్మికులకు ఇళ్లస్థలాలు ఇవ్వాలి

మున్సిపల్‌ కార్మికులకు ఇళ్లస్థలాలు ఇవ్వాలి

Dec 4,2023 | 21:24

స్పందనలో సమస్యలను వివరిస్తున్న కార్మికుల యూనియన్‌ నాయకులు ప్రజాశక్తి-అనంతపురం కలెక్టరేట్‌ మున్సిపల్‌ పారిశుధ్యం, ఇంజనీరింగ్‌ కార్మికులందరికీ ఇళ్లస్థలాలు ఇవ్వాలని మున్సిపల్‌ ఉద్యోగులు కార్మికుల యూనియన్‌ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు…