ముసురుకుంది..

  • Home
  • ముసురుకుంది..

ముసురుకుంది..

ముసురుకుంది..

Dec 5,2023 | 20:22

మిచౌంగ్‌ తుపాను కారణంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా గత రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో రైతులు, ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది సకాలంలో…