మూడు రాజధానులు అమరావతి రాజధాని కేంద్రం ప్రకటన

  • Home
  • రాజధాని రైతులకు ఊరట

మూడు రాజధానులు అమరావతి రాజధాని కేంద్రం ప్రకటన

రాజధాని రైతులకు ఊరట

Dec 4,2023 | 23:18

ప్రజాశక్తి – గుంటూరు జిల్లాప్రతినిధి : నాలుగేళ్లుగా ఉదమిస్తున్న అమరావతి రైతులకు భారీ ఊరట లభించింది. అమరావతి ఏకైక రాజధానిగా గుర్తించామని, మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనకు తమ…