మూతబడిన వాటర్‌ ప్లాంట్‌

  • Home
  • మూతబడిన వాటర్‌ ప్లాంట్‌

మూతబడిన వాటర్‌ ప్లాంట్‌

మూతబడిన వాటర్‌ ప్లాంట్‌

Dec 4,2023 | 21:35

మరమ్మతుకు గురై, మూతబడిన వాటర్‌ప్లాంట్‌         హిందూపురం : పంచాయతీ ప్రజల కోసం దాతల సహకారంతో ఏర్పాటు చేసిన శుద్ధ జల కేంద్ర…