మృతుని కుటుంబానికి ఎమ్మెల్సీ ఆర్థిక సాయం

  • Home
  • మృతుని కుటుంబానికి ఎమ్మెల్సీ ఆర్థిక సాయం

మృతుని కుటుంబానికి ఎమ్మెల్సీ ఆర్థిక సాయం

మృతుని కుటుంబానికి ఎమ్మెల్సీ ఆర్థిక సాయం

Dec 4,2023 | 23:31

మృతుని కుటుంబానికి ఎమ్మెల్సీ ఆర్థిక సాయంఏర్పేడు: చిందేపల్లి గ్రామంలోని ఎస్టీ కాలనీ నందు తుఫాన్‌ కారణంగా గోడ పడిపోయి ఐదు సంవత్సరాల పిల్లవాడు మరణించాడు. విషయాన్ని తెలుసుకున్న…