మృతుల పేర్లను ఓటర్ల జాబితా

  • Home
  • మృతుల పేర్లు ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించాలి

మృతుల పేర్లను ఓటర్ల జాబితా

మృతుల పేర్లు ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించాలి

Dec 3,2023 | 20:03

జిల్లా కలెక్టర్‌ పి.ప్రశాంతి ప్రజాశక్తి – పాలకొల్లు రూరల్‌ మృతుల పేర్లను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించాలని, అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరినీ ఓటర్‌గా నమోదు చేయాలని…