మెగా డిఎస్‌సి కావాలని నిరసన

  • Home
  • మెగా డిఎస్‌సి కావాలని నిరసన

మెగా డిఎస్‌సి కావాలని నిరసన

మెగా డిఎస్‌సి కావాలని నిరసన

Feb 5,2024 | 23:42

మెగా డిఎస్‌సి కావాలని నిరసనప్రజాశక్తి – తిరుపతి టౌన్‌ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మెగా డిఎస్‌సి నోటిఫికేషన్‌ కోసం నిరీక్షిస్తున్న నిరుద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరాశకు గురిచేసి…