మెనూ ప్రకారం భోజనం అందించండి:పీడీ

  • Home
  • మెనూ ప్రకారం భోజనం అందించండి:పీడీ

మెనూ ప్రకారం భోజనం అందించండి:పీడీ

మెనూ ప్రకారం భోజనం అందించండి:పీడీ

Feb 7,2024 | 20:36

ప్రజాశక్తి-లక్కిరెడ్డిపల్లి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న మెనూ ప్రకారం నాణ్యమైన భోజనాన్ని అందించాలని మహిళ శిశు సంక్షేమ శాఖ పీడీ శశికళ పేర్కొన్నారు. బుధ వారం స్థానిక బాలసదనం, మహిళ…