మెమొంటో

  • Home
  • లింగ నిర్థారణ నిషేధ చట్టం అమలుకు చర్యలు

మెమొంటో

లింగ నిర్థారణ నిషేధ చట్టం అమలుకు చర్యలు

Nov 25,2023 | 23:36

సర్టిఫికెట్లు అందజేస్తున్న జెసి తదితరులు ప్రజాశక్తి-కాకినాడ గర్బస్థ పిండ లింగ నిర్థారణ నిషేధ చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ ఎస్‌ .ఇలక్కియా…