మెరకముడిదాం

  • Home
  • మంచిగా ఆలోచించాలి

మెరకముడిదాం

మంచిగా ఆలోచించాలి

Nov 24,2023 | 21:47

మెరకముడిదాం: సమాజంలో అందరితో మంచిగా ఉంటూ, మంచిగా ఆలోచిస్తూ, మంచిని పెంచాలని హైకోర్టు జడ్జి చీమలపాటి రవికుమార్‌ ఆకాంక్షించారు. తన తండ్రి చీమలపాటి సూర్యనారాయణతో కలిసి స్వగ్రామమైన…