మేడికొండూరు స్పిన్నింగ్‌ మిల్లు బాలకార్మికులు

  • Home
  • స్పిన్నింగ్‌ మిల్లులో బాలకార్మికులు

మేడికొండూరు స్పిన్నింగ్‌ మిల్లు బాలకార్మికులు

స్పిన్నింగ్‌ మిల్లులో బాలకార్మికులు

Nov 23,2023 | 00:30

ప్రజాశక్తి – మేడికొండూరు : మండలంలోని సిరిపురం రోడ్డులోని భవనం స్పిన్నింగ్‌ మిల్లులో బాల కార్మికుల నియంత్రణ శాఖాధికారులు బుధవారం ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. మిల్లులో 16…