యలమంచిలి నియోజకవర్గంలో సోమవారం జరిగే

  • Home
  • పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు ఎన్నికల సామగ్రి, సిబ్బంది తరలింపు

యలమంచిలి నియోజకవర్గంలో సోమవారం జరిగే

పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు ఎన్నికల సామగ్రి, సిబ్బంది తరలింపు

May 12,2024 | 23:56

ప్రజాశక్తి – యలమంచిలి యలమంచిలి నియోజకవర్గంలో సోమవారం జరిగే ఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. స్థానిక రాజీవ్‌ క్రీడా మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక టెంట్‌లలో నాలుగు…