యుఇఇయులోకి విద్యుత్‌ ఉద్యోగులు చేరిక

  • Home
  • యుఇఇయులోకి విద్యుత్‌ ఉద్యోగులు చేరిక

యుఇఇయులోకి విద్యుత్‌ ఉద్యోగులు చేరిక

యుఇఇయులోకి విద్యుత్‌ ఉద్యోగులు చేరిక

Feb 5,2024 | 18:44

ప్రజాశక్తి – కడప అర్బన్‌ ఆయా విద్యుత్తు ఉద్యోగ సంఘాల్లో పనిచేస్తున్న అనేకమంది విద్యుత్‌ ఉద్యోగులు సిఐటియులో చేరారు. సిఐటియు జిల్లా కార్యాలయంలో విద్యుత్‌ ఉద్యోగ వివిధ…