యుటిఎఫ్‌ టెన్త్‌ మోడల్‌ పేపర్లు ఎమ్మెల్సీ కెఎస్‌ లక్ష్మణరావు పదో తరగతి పరీక్షలు

  • Home
  • యుటిఎఫ్‌ టెన్త్‌ మోడల్‌ పేపర్లు విడుదల

యుటిఎఫ్‌ టెన్త్‌ మోడల్‌ పేపర్లు ఎమ్మెల్సీ కెఎస్‌ లక్ష్మణరావు పదో తరగతి పరీక్షలు

యుటిఎఫ్‌ టెన్త్‌ మోడల్‌ పేపర్లు విడుదల

Dec 8,2023 | 00:28

మోడల్‌ పేపర్లు విడుదల చేస్తున్న కెఎస్‌ లక్ష్మణరావు, యుటిఎఫ్‌ నాయకులు ప్రజాశక్తి-గుంటూరు : యుటిఎఫ్‌ ప్రచురించిన పదో తరగతి కామన్‌ పరీక్షల మోడల్‌ పేపర్లను విద్యార్థులు వినియోగించుకోవాలని…