యుటిఎఫ్‌ డిఎ బకాయిలు నిరాహార దీక్ష జగన్‌ హామీ

  • Home
  • బకాయిల కోసం యుటిఎఫ్‌ నిరాహార దీక్షలు

యుటిఎఫ్‌ డిఎ బకాయిలు నిరాహార దీక్ష జగన్‌ హామీ

బకాయిల కోసం యుటిఎఫ్‌ నిరాహార దీక్షలు

Jan 31,2024 | 23:32

గుంటూరు నిరాహార దీక్షల్లో మాట్లాడుతున్న కుసుమకుమారి నరసరావుపేట దీక్షలో ఉపాధ్యాయులు, యుటిఎఫ్‌ నాయకులు ప్రజాశక్తి-గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లా: ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగుల సమస్యల పట్ల ప్రభుత్వ మొండి వైఖరి…