యుద్ధప్రాతిపదికన రైస్‌ మిల్లులకు ధాన్యం

  • Home
  • యుద్ధప్రాతిపదికన రైస్‌ మిల్లులకు ధాన్యం

యుద్ధప్రాతిపదికన రైస్‌ మిల్లులకు ధాన్యం

యుద్ధప్రాతిపదికన రైస్‌ మిల్లులకు ధాన్యం

Dec 7,2023 | 17:54

ప్రజాశక్తి – ఏలూరు జిల్లాలో రైతులు పండించిన ధాన్యం మొత్తం యుద్ధప్రాతిపదికన రైస్‌ మిల్లులకు తరలించాలని కలెక్టర్‌ ప్రసన్న వెంకటేష్‌ అధికారులను ఆదేశించారు. తుపాన్‌ అనంతరం చేపట్టాల్సిన…