‘యువత ఓటు నమోదు చేసుకోవాలి’

  • Home
  • ‘యువత ఓటు నమోదు చేసుకోవాలి’

'యువత ఓటు నమోదు చేసుకోవాలి'

‘యువత ఓటు నమోదు చేసుకోవాలి’

Feb 13,2024 | 21:10

ప్రజాశక్తి – రాయచోటి నియోజకవర్గంలో 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి యువత ఓటు నమోదు తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలని టిడిపి పట్టణ అధ్య క్షులు, ఎపి వారియర్స్‌ నియోజక…