యువ కళాకారులకు ప్రతిభా పురస్కారాలు

  • Home
  • యువ కళాకారులకు ప్రతిభా పురస్కారాలు

యువ కళాకారులకు ప్రతిభా పురస్కారాలు

యువ కళాకారులకు ప్రతిభా పురస్కారాలు

Feb 10,2024 | 00:05

యువ కళాకారులకు ప్రతిభా పురస్కారాలు తిరుపతి సిటి : కలియుగంలో యజ్ఞాలు, యాగాలు, తపస్సు చేయకపోయినా హరినామస్మరణ చేస్తే ఎంతటి కష్టమైనా దూరం అవుతుందని ఉడిపి పాలిమారు…