రక్తదానానికి ముందుకు రావాలి

  • Home
  • రక్తదానానికి ముందుకు రావాలి

రక్తదానానికి ముందుకు రావాలి

రక్తదానానికి ముందుకు రావాలి

Dec 5,2023 | 21:02

రక్తదాతలకు ప్రశంసాపత్రాలను అందజేస్తున్న జెసి నవీన్‌ జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ నవీన్‌ పిలుపు ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం అర్బన్‌ అత్యవసర సమయాల్లో ప్రాణాలను కాపాడేందుకు రక్తం ఎంతో అవసరమని…