రక్షణ గోడ నిర్మాణం

  • Home
  • రక్షణ గోడ నిర్మాణంతో తొలగిన ఇక్కట్లు

రక్షణ గోడ నిర్మాణం

రక్షణ గోడ నిర్మాణంతో తొలగిన ఇక్కట్లు

Dec 6,2023 | 00:38

 ప్రజాశక్తి -తగరపువలస : జివిఎంసి రెండో వార్డు పరిధి గ్రంథాలయం వీధిలో ఉన్న సత్యనారాయణపేట కొండవాలు ప్రాంతంలో ఎట్టకేలకు ఇటీవలే రక్షణ గోడ నిర్మించడంతో కొండవాలు ప్రాంతంలో…