రక్షణ చట్టంపై అవగాహన అవసరం

  • Home
  • రక్షణ చట్టంపై అవగాహన అవసరం

రక్షణ చట్టంపై అవగాహన అవసరం

రక్షణ చట్టంపై అవగాహన అవసరం

Dec 16,2023 | 23:29

కేలండర్‌ను ఆవిష్కరిస్తున్న రాధారాణి వినియోగదారుల కమిషన్‌ సభ్యులు రాధారాణి ప్రజాశక్తి- ఎచ్చెర్ల వినియోగదారుల రక్షణ చట్టంపై అవగాహన అవసరమని, తద్వారా సత్వర న్యాయం పొందవచ్చునని వినియోగదారుల జిల్లా…