రజకులకు సామాజిక రక్షణ చట్టం చేయాలి

రజకులకు సామాజిక రక్షణ చట్టం చేయాలి

Dec 3,2023 | 20:04

వృత్తి చెరువులపై రజకులకే పూర్తి హక్కు కల్పించాలి రజక గర్జన సభలో ఎపి రజక వృత్తిదారుల సంఘంరాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మన్నూరు భాస్కరయ్య ప్రజాశక్తి – తాడేపల్లిగూడెం…