రబీలోనూ వర్షాభావ పరిస్థితులే.

  • Home
  • రబీలోనూ వర్షాభావ పరిస్థితులే.

రబీలోనూ వర్షాభావ పరిస్థితులే.

రబీలోనూ వర్షాభావ పరిస్థితులే.

Feb 9,2024 | 23:09

మండలం నీలకంఠాపురంలో నీరు లేక ఎండిన పంట కాలువ రబీలో సాధారణ విస్తీర్ణం 2,16,340 ఎకరాలు 1,15,985 ఎకరాల్లోనే పంటలు వేయగలిగిన రైతులు గతేడాది ఇదే సమయానికి…