రవికుమార్‌కు రాష్ట్రపతి ప్రశంసలు

  • Home
  • రవికుమార్‌కు రాష్ట్రపతి ప్రశంసలు

రవికుమార్‌కు రాష్ట్రపతి ప్రశంసలు

రవికుమార్‌కు రాష్ట్రపతి ప్రశంసలు

Feb 1,2024 | 22:51

మినిస్ట్రీ ఆఫ్‌ కార్పొరేట్‌ ఎఫైర్స్‌ విభాగంలో జిల్లావాసి రాణింపు గతేడాది 1.60 లక్షల కంపెనీల ఏర్పాటుకు అనుమతులు జారీ ప్రజాశక్తి – శ్రీకాకుళం సిక్కోలు యువకుని ప్రతిభకు…