రహదారిపై పడిన పెద్ద రంధ్రం

  • Home
  • అజాగ్రత్తగా వెళితే అంతే సంగతులు

రహదారిపై పడిన పెద్ద రంధ్రం

అజాగ్రత్తగా వెళితే అంతే సంగతులు

May 15,2024 | 23:40

ప్రజాశక్తి-డుంబ్రిగుడ:ఇటీవల కురిసిన వర్షాలతో మండలంలోని అరకు సమీపంలో బురద గెడ్డ వంతెనకు అనుకుని రోడ్డు రంద్రం ఏర్పడడంతో ఆ రోడ్డు ప్రమాదకరంగా మారింది. ఇది అరకు, పాడేరు…