రహదారి భద్రతా నియమాలతో ప్రమాదాల నివారణ

  • Home
  • రహదారి భద్రతా నియమాలతో ప్రమాదాల నివారణ

రహదారి భద్రతా నియమాలతో ప్రమాదాల నివారణ

రహదారి భద్రతా నియమాలతో ప్రమాదాల నివారణ

Feb 8,2024 | 21:36

మాట్లాడుతున్న ఉప రవాణా కమిషనర్‌ చంద్రశేఖర్‌ రెడ్డి ఉప రవాణా కమిషనర్‌ చంద్రశేఖర్‌ రెడ్డి ప్రజాశక్తి – ఎచ్చెర్ల వాహనదారులు రహదారి భద్రత నియమాలు పాటించడం వల్ల…